VÄLKOMMEN TILL EN FASTIGHET MED STOR POTENTIAL

BESKRIVNING: 7500 kvm individuellt anpassningsbar yta för olika verksamheter.
Idag fördelat på 1100 kvm kontor, 6400 kvm butik, lager/produktion, biutrymmen.
Stor inhägnad asfalterad tomt om 8000 kvm med 1100 kvm skärmtak.

För mer information och visning, kontakta oss på AVERE FASTIGHETER AB:

Jens Johansson: 0709 – 99 95 52 / jens.johansson@averefastigheter.se
Martin Swahn: 0734 – 20 11 00 / martin.swahn@averefastigheter.se

För att ladda ner prospekt klicka här